Home / Bảo hiểm Tài sản

Bảo hiểm Tài sản

Các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ Tài sản, một số sản phẩm chính:

  1. Bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc.
  2. Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản.
  3. Bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt.
  4. Bảo hiểm Cháy nổ Chung cư, Nhà ở tư nhân.
  5. Và các sản phẩm khác.
Muc-khau-tru-bao-hiem-la-gi

Mức khấu trừ bảo hiểm là gì?

Mức khấu trừ là thuật ngữ cơ bản trong Hợp đồng bảo hiểm. Cùng với mức phí, Mức khấu trừ là 1 trong 2 nội dung quan trọng của Hợp đồng. Tìm hiểu cách áp dụng trong thực tế của Mức khấu trừ bảo hiểm.

Shopping Cart
Scroll to Top