von-dieu-le-bao-hiem-pvi

Bảo hiểm PVI tăng vốn điều lệ lên 3100 tỷ đồng

Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) vừa được Bộ Tài chính chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 2.600 tỷ đồng lên 3.100 tỷ đồng tại công văn số 63GPĐC18/KDBH ngày 22/6/2020. Là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ lớn nhất tại thị trường Việt Nam.

Bảo hiểm PVI tăng vốn điều lệ lên 3100 tỷ đồng Xem chi tiết »