Home / Bảo hiểm Kỹ thuật

Bảo hiểm Kỹ thuật

Một số sản phẩm chính:
– Bảo hiểm Mọi rủi ro xây dựng lắp đặt
– Bảo hiểm Máy móc thiết bị
– Và các sản phẩm khác

Muc-khau-tru-bao-hiem-la-gi

Mức khấu trừ bảo hiểm là gì?

Mức khấu trừ là thuật ngữ cơ bản trong Hợp đồng bảo hiểm. Cùng với mức phí, Mức khấu trừ là 1 trong 2 nội dung quan trọng của Hợp đồng. Tìm hiểu cách áp dụng trong thực tế của Mức khấu trừ bảo hiểm.

Shopping Cart
Scroll to Top