Home / Bảo hiểm Con người

Bảo hiểm Con người

Các sản phẩm thuộc Nghiệp vụ Bảo hiểm con người, gồm có:
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (PVI Care)
Bảo hiểm tai nạn cá nhân 24/24
Bảo hiểm Du lịch
và các sản phẩm khác

tiem-vaccine-covid-19

Bảo hiểm Con người kết hợp

Tình hình chống dịch Tình hình chống dịch Trong khi toàn thế giới cũng như tại Việt Nam đang chịu sự càn quét từ các đợt biến chủng mới. Việc có 1 chiến lược lâu dài ứng phó với dịch bệnh là một sự quan tâm của các Doanh nghiệp. Các chiến lược đang được …

Bảo hiểm Con người kết hợp Chi tiết »

Shopping Cart
Scroll to Top