Home / Giới thiệu

Giới thiệu

Công ty Cổ phần PVI

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI – nay là Công ty Cổ phần PVI) được thành lập theo quyết định số 3484/QĐ-BCN ngày 05/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước 1 thành viên – Công ty bảo hiểm Dầu khí và được Bộ Tài chính cấp giấy phép hoạt động số 42GP/KDBH ngày 12/03/2007.

Kể từ khi thành lập đến nay, PVI đã trưởng thành và liên tục phát triển mạnh mẽ về quy mô cũng như tiềm lực tài chính.

Tổng công ty Bảo hiểm PVI

Tổng Công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) được thành lập ngày 01/08/2011 bởi Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (nay là Công ty cổ phần PVI) với tư cách là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty cổ phần PVI sở hữu 100% vốn điều lệ. Theo Điều 4 Giấy phép thành lập và hoạt động số 63 GP/KDBH ngày 28/06/2011 của Bộ tài chính, Bảo hiểm PVI được kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam kể từ khi thành lập.

PVI là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam thực hiện cổ phần hóa trở thành Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam và niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2007 với mã chứng khoán PVI.

Công ty Bảo hiểm PVI Thủ Đức

Công ty Bảo hiểm PVI Thủ Đức (PVI Thủ Đức) làm một đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Bảo hiểm PVI, được thành lập theo Giấy phép điều chỉnh số 63/GPĐC20/KDBH ngày 14 tháng 01năm 2021 của Bộ Tài chính.

Kế thừa hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, PVI Thủ Đức từng bước khẳng định vị thế Công ty bảo hiểm #1 tại Việt Nam.

Video giới thiệu Bảo hiểm PVI

Video giới thiệu Bảo hiểm PVI

Bấm quan tâm để cập nhật thông tin mới nhất.

Vui lòng hãy bình chọn
Shopping Cart
Scroll to Top